pellets - tre fördelar

De pellets som vi använder kommer från 100% förnybar energikälla. Det är träets eget lim lignin som håller ihop kutterspån och sågspån. Det finns inga andra tillsatta ämnen. En hållbar miljölösning.

Pellets - tre bra argument för varför du ska använda vår pellets
 

  • Vår pellets har väldigt låg fukthalt. Våra pellets är oftast mörkare än andra pelletsprodukter på marknaden och detta beror på att vi använder oss av en annan lagrings och torkprocess. Allt för att skapa en formstabil och hållbar pellets med en fukthalt på enbart 6-8% . Energin i den pellets som du köper av oss håller hela 4,8kWh/kg med en askhalt på max 0,5 %.
     
  • Sotare rekommenderar våra pellets före andras. Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund anser att våra pellets håller ovanligt hög och jämn kvalitet. Detta gynnar både dig som njuter av värme till en låg kostnad och även sotaren som värnar om bostadens säkerhet.
     
  • Pellets är en hållbar miljölösning som är 100 % förnybar. Pelllets kommer från växtriket och är restprodukter från sågverksindustrin och skogsindustrin. De pellets som du använder från oss har bara råvaror från leverantörer som tar ansvar och dels säkerställer återväxten men även är certifierade enligt PEFC samt FSC.

    pellets pellets