pellets för kristianstad sölvesborg och bromölla

Med hjälp av pellets så värmer du ditt hem både på ett billigt men också på ett miljömässigt sätt. Pellets är biobränsle och klassas som en förnyelsebar energikälla eftersom det ingår i kretsloppet. Till skillnad mot olja som tillhör fossila bränslen.

Vad är pellets?

Pellets råvara är hyvelspån och sågspån som är överblivet vid skogsindustri samt sågverk. Sågspånen och hyvelspånen pressas samman till små cylindrar. Pellets har även den fördelen att det ger en stabil förbränning och lägre utsläpp av kolväten men pellets ger också mindre aska i jämförelse med ved.

Hur eldar man med pellets?

Pellets eldas i antingen pelletskamin, pelletsbrännare eller pelletspanna.  Det finns lösningar för att värma både radiatorsystemet och tappvarmvattnet. Beroende på vilken förbränningslösning du väljer så kan du värma både vatten, element samt inomhusluften.  Hur bra verkningsgrad du får i ditt hem beror sedan på din pelletsbrännares effekt, var du placerar pelletsbrännaren samt hur stor boyta du innehar.

Vilken tillsyn kräver pellets?

Stora delar av pelletsförbräningen är automatiserad men kräver ändå tillsyn över tid. Dels behöver du givetvis fylla förrådet men även rengöra brännkroppen samt ta ur askan. Priset är ofta avgörande för hur mycket tillsyn som krävs samt med vilket intervall.

 Hur förvarar du pellets på ett effektivt sätt?

All pellets ska förvaras så torrt som möjligt. Om pellets kommer i kontakt med vatten eller fukt så förfaller den till spån igen. Lagrar du pellets bara torrt så är lagringstiden närmast på obegränsad.