Många kalkar men vet kanske inte varför.

Vi på Stallbyggen ska förklara på ett enkelt sätt hur det påverkar din gräsmatta.

 

Kalkningen höjer ph-värdet i din jord, som där med gör så att gräs och andra växter som
föredrar neutral till något kalkrik jord trivs.

 

Förmågan att ta upp andra näringsämnen i jorden förbättras och därmed ökar motståndskraften i ditt gräs.

Senare användning av olika gödningsmedel får bättre resultat när gräset är mer mottagligt men
gödsla inte mer än vad som rekommenderas för jordens skull.

 

Gräs behöver trivas för att frodas så inte t.ex. mossa och ogräs tar överhanden.
Även ohyra kan lättare få övertaget på en svag gräsmatta.

 

Hur försuras då jorden?

Jorden kan försuras vid övergödsling eller av andra medel som t.ex. järnsulfat.

Järnsulfat har blivit vanligare genom åren som effektiv mossbekämpning men många vet inte om att den försurar
och gör så ny mossa lättare kan få fäste. Det är viktigt att lägga en NPK eller Algomin Gräs gödning,
för att återställa näringen i gräsmattan.

Men genom att kalka din gräsmatta får du upp ph-värdet igen och behåller mossan på avstånd.

 

Det finns gödningsmedel med kalk i som tex Algomin Gräs som även innehåller en bra cocktail med mickronäring.

Så i första han för att starta upp din gräsmatta i vår är kanske att kalka lite. Det går jättebra att lägga kalken nu på vintern,
åtgången är ca. 20 kg/200 kvadrat meter.

 

Kom in till oss och fråga vad din matta kan behöva så hjälper vi dig!