Vårvete

vårvete

 

Vårvete - våra vanligaste sorter

Quarna - Vårvete med specialkvalitet

Triso - Kvarn

WPB Skye  - Kvarn

WPB Oryx - Kvarn

Quarna är ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad. Med sina unika kvarn- och odlingsegenskaper är Quarna både en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren. Odlas på kontrakt med sortpremie.. Triso är ett säkert val. Sorten har under åren visat sin stabilitet och goda kärnkvalitet med hög rymdvikt, hög tusenkornvikt och hög avkastning framförallt i Mellansverige. . WPB Skye har en hög stabil avkastning under samtliga år i provning. Utmärkande för sorten är högt falltal i kombination med god sjukdomsprofil samt innehar en god motståndskraft mot gulrost. Medelsen mognad, senare än Triso men tidigare än Hamlet. Goda kärnegenskaper med en hög tusenkornvikt, något lägre rymdvikt. Den höga skörden kräver en hög kvävegödsling för att inte få en utspädningseffekt av proteinhalten. WPB Skye har ett kortstrå. 2015 testades dess bakningsförmåga med godkänt resultat.. WPB Oryx innehar en mycket hög avkastningspotential i hela Sverige och presterar under samtliga år i provning en avkastning i den absoluta toppen. Kärnegenskaperna är goda, hög tusenkornvikt och rymdvikt något under medel. Bakningsegenskaperna är på medelnivå. Försöken visar att WPB Oryx har en något lägre proteinhalt vilket till stor del är en “utspädningseffekt” genom den höga avkastningsförmågan. Kom därför ihåg att gödsla för högre skörd än du är van vid!.