Foderkorn

Foderkorn

 

Foderkorn - våra vanligaste sorter


 

Foderkorn - Anakin - Foder 

Foderkorn - Aukusti - 6-radskorn 

Foderkorn  - Severi - Foder  Kvarn

Foderkorn - Salome - Foder Kvarn

Ett säkert foderkorn med hög stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka. Har Mlo-resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havrecystnematod. Lämplig till vallinsådd med ett långt strå och mycket bra stråegenskaper. Nytt vårkorn för Norrland men även som mycket tidigt korn i Mellansverige. En tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential bland de tidigaste sorterna och goda stråegenskaper. Aukusti har ganska god tolerens mot låga pH-värden. Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!. Ett vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. En svårslagen kombination. I praktisk odling kan det vara 5-7 dagar tidigare än de senare kornsorterna. Åren 2010-2014, som sorten provats officiellt, har den tillhört de bästa trots sin tidiga mognad. Stråegenskaperna är goda och Salome är nematodresistent och har Mlo-resistens mot mjöldagg.