Grönfoderblandningar

Grönfoderblandningar

 

Grönfoderblandningar - våra vanligaste sorter

Grönfoderblandningar -
Ärt/Havre 60/40

Grönfoderblandningar -
Ärt/Korn 60/40

Grönfoderblandningar  -
Åkerböna/Vårvete 70/30

 

Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.. Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde. . En blandning för lite tyngre jordar. Ger vid rätt odlingsbetingelser ett högre proteininnehåll och högre totalavkastningar än blandningar med ärt. Säljs enbart som GEB, Godkänd Ekologisk Blandning..