Havre

Havre

 

Havre- våra vanligaste sorter

Havre - Akseli – Foder

Havre - Symphony - Export 

Havre  - Galant - Gryn Export

 
Akseli har mycket hög avkastning för en tidig sort och utmanar även havresorter med sen mognad. Den är mycket stråstyv och har särskilt god sjukdomsresistens bland våra tidiga sorter. Akseli är en havresort för Norrland och då tidig skörd värdesätts i mellersta Sverige. Havresorten Symphony har under provningen i Sverige visat på en klart högre skördenivå än tidigare sortmaterial. Den är relativt långstråig men mycket stråstyv och dessutom frisk med mycket god kärnkvalitet. Symphony mognar tidigt. Galant är en grynhavre med medelavkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.