Maltkorn

vårvete

 

Maltkorn - våra vanligaste sorter

Maltkorn - Catriona - Whiskeymalt

Maltkorn - KWS Irina - Malt

Maltkorn  - Quench - Malt

Maltkorn - Propino - Malt

Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.. Irina Nytt maltkorn för hela Europa med mycket höga skördesiffror i Sverige men även i stora maltkornsodlande länder - såsom Danmark, Storbritannien Tyskland, Frankrike. Irina har en fantastisk bra stråstyrka, är medeltidig och har mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mlo-resistens mot mjöldagg och nematodresistens. Sent maltkorn med hög avkastningspotential och bra strå-egenskaper. Har svagt skal och drabbas lättare av fusarium än övriga maltkornssorter vilket kan skapa problem vid mältning.. Välprövat maltkorn med medel avkastning. Stråegenskaperna är bra och kärnan har en bra sortering.  Sorten har god resistens mot bladsvampar men saknar mjöldaggsresistens (Mlo)..