Oljelin

Oljelin

 

Oljelin - vår vanligaste sort

Oljelin - Taurus

     
Ett oljelin med höga och jämna resultat varje år. Sorten är medelsen med hög fröskörd och god stjälkstyrka. .