Proteingrödor

Proteingrödor

 

Proteingrödor - våra vanligaste sorter

Proteingrödor - Åkerbönor

Proteingrödor - Alexia - Brokblommig

Proteingrödor  - Gloria - Vitblommig 

Proteingrödor - Banquise -Vitblommig 

Brokblommiga sorter är som regel fördel att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur, såsom nöt och får, på grund av ett högre innehåll av tanniner.. Brokblommig åkerböna med extra hög proteinhalt som utvecklas snabbt på våren. Har en mycket hög fröskörd och god stjälkstyrka. Ger mycket hög proteinskörd.. Vitblommig tanninfri sort hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka. Mycket tidig skörd.. Vitblommig åkerböna med förbättrad skörd jämfört med tidigare odlade vitblommiga sorter. Den har goda stjälkegenskaper och ett medelstort frö. Banquise mognar något senare än mätarsorten. Introduktionsår 2016.

Proteingrödor - Vertigo - Brokblommig

Proteingrödor - Probor - fodersort 

Proteingrödor  - Ärtor

Proteingrödor - Onyx 

Vertigo är en ny spännande brokblommig åkerböna förädlad av NPZ i Tyskland. Avkastningen är jämn och stabil i hela Sverige över samtliga år i provning. Vertigo har testats i de svenska officiella försöken sedan 2013 vilket ger ett gott underlag hur sorten presterar under svenska förhållanden. Tillgång till många försöksår är mycket viktigt när utvärdering av sorten sker och speciellt gällande åkerböna där det kan vara stor variation mellan åren. Fröet hos Vertigo är stort och proteinhalten är medelhög. Mognaden och stjälklängden är av medelkaraktär kombinerat med en god stjälkstyrka.. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Probor har en unikt hög proteinhalt, upp emot 40%. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar. Kan kontrakteras för efter-säsongsleverans till Åhus och Västerlösa foderfabrik.. Eso En ny gulfröig ärtsort med tjeckiskt ursprung, som provats två år i svensk officiell sortprovning. Eso har båda åren utmärkt sig för att ha en mycket hög fröskörd med utmärkta stjälkegenskaper.. Gul foderärt med god stjälkstyrka och bra höjd vid skörd vilket förenklar skördearbetet. Mycket hög avkastning..