Våroljeväxter

Våroljeväxter

 

Våroljeväxter - våra vanligaste sorter

Makro - Hybrid

Builder - Hybrid

   
Är en vårraps med hög avkastning som är testad i Sverige i tre år. Den har stort frö och mycket god stjälkstyrka. Angreppen av bomullsmögel har varit lägre än för mätaren medan mognaden är bland de senare sorterna. Mycket högt avkastande hybrid med hög råfetthalt och goda stjälkegenskaper. Mognaden är medeltidig .