Gödning Kalk Växtskydd

För bästa skörd av dina grödor, kontakta Lantbrukssäljare på Per-Ola Nilsson 0456-104 26 för råd och stöd om vilken gödning, kalk och växtskydd som kan vara lämplig till dina grödor.

Mineralgödselsortiment

Axan, Kalksalpeter, Kaliprodukter, NPK-produkter m.fl.

Kalksortiment

Vi har krossad kalk och MG-kalk m.m. Kontakta Lantbrukssäljare Per-Ola Nilsson på 0456-104 26 för vidare råd.

Växtskydd

På Stallbyggen har vi lager för växtskyddsprodukter tillsammans med Svenska Foder. Här hittar du Svenska Foders preparatrekommendationer för respektive gröda.

Produktion av Gota Media Webbyrå