Din varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Beställ ditt utsäde av oss. Här finner ni ert vår- och höstutsäde.

Kontakta Lantbrukssäljare på Per-Ola Nilsson 0456-104 26 för guidning om sortimentet.

Låt oss ta hand om Er spannmål

På plattan på Knutpunkt Sölve tar vi emot er spannmål.  Svenska Foder tar spannmålen vidare för förädling efter att spannmålen genomgått provtagning och analys av vattenhalt, protein samt aspiration.

Vid varje leverans av grödor som levereras på affärsuppgörelser mellan Stallbyggen/Svenska Foder och dig som odlare eller leverantör, skall ett ifyllt Leveransintyg åtfölja leveransen.
Avsikten med detta leveransintyg är att säkra grödans spårbarhet och få en garanti runt leverans och hantering av varan, vilket gynnar även dig genom att du får en kvittens på din leverans. Ett ökat intresse från köpare och konsumenter om att veta ursprung och hantering är en god anledning till att detta Leveransintyg behövs. För dig som odlare/leverantör är det också en bekräftelse på det du gör i din vardag.

Du hittar leveransintygen här.