Din varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Under vår, sommar och höst erbjuder svenska marker i allmänhet tillräckligt med mat åt viltet. När vintern kommer ställer det sig annorlunda, särskilt för de viltarter som hämtar sin huvudsakliga näring från markvegetationen. När djup snö lägger lock över markens vegetation får fältviltet svårigheter att nå ner till maten, särskilt om det bildas skare. Särskilt vid stort snödjup och under länge perioder med sträng kyla kan det också bli nödvändigt med extrainsatser i form av stödutfodring.

Stödutfodring är en del av viltvården och hjälper många viltarter att klara vintern bättre. Om viltet saknar föda när vintern kommer sätter ofta vandringsdriften in. Djuren måste söka sig till nya och bättre försedda trakter. Sådana vandringar är alltid riskabla och tär på kondition och motståndskraft. Med lämplig vinterutfodring håller man viltet kvar och förhindrar ansträngande näringssök och utvandringar. Man kan också räkna med att de djur som hålls livskraftiga och är i bra näringskondition efter vintern kommer att föröka sig bättre. Att sörja för att viltet har god näringstillgång under hela vintern lägger grunden till en god reproduktion.

Salt spelar en ganska central roll för hjortdjur men även för andra växtätare. Salttillgången påverkar tillväxt, fortplantning och hornutveckling. Att sätta upp saltstenar är en enkel, billig men också viktig viltvårdsåtgärd. Till en foderplats för hjortvilt hör därför också en saltsten. Den kommer även att utnyttjas av harar och annat vilt. Saltbristen tycks vara störst efter vinterns slut. Studier på Grimsö forskningsstation i Bergslagen har visat att älg och hare besöker saltstenarna fem–sex gånger oftare under vår och försommar än under resten av året. Rådjuren besöker däremot saltstenarna nästan lika mycket året runt.

Information hämtat från jagareforbundet.se/bernt karlsson

Hos oss finner ni Viltfoder, salt-och mineralsten för vilt.